Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Fax. (8 448) 71 608. E-mail: savivaldybe@plunge.lt Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
November
    2018     
 
 
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms eiti

Lygis A2.

Pareigybės paskirtis – ugdyti mokinius nuo pirmos iki ketvirtos klasės pagal bendrąsias ugdymo programas.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
 3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
 4. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties kaip 60 valandų kursą) mokytojams.
 5. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (-si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo (-si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.
 6. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

Pagrindinės funkcijos:

 1. Ugdyti pradinių klasių mokinius pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ir ją įgyvendinti pagal progimnazijos ugdymo planuose nustatytas valandas bei pamokų tvarkaraštį, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas mokinių ugdymo (-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti.
 2. Vykdyti funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis: planuoti ugdymo procesą ir veiklą, ruoštis pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, rengti mokomąją medžiagą ir užduotis, konsultuojant teikti pagalbą mokiniui, vertinti mokinių pasiekimus ir informuoti apie mokymosi pažangą mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir progimnazijos vadovus, bendradarbiauti su kitais progimnazijos pedagoginiais darbuotojais, stebėti ir analizuoti pamokas ir kitas ugdomąsias veiklas, tobulinti savo profesines kompetencijas, dalytis patirtimi, analizuoti ir įsivertinti savo pedagoginę veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginės veiklos kokybės gerinimu.
 3. Planuoti, organizuoti ir vykdyti veiklas mokyklos bendruomenei: dalyvauti vertinant progimnazijos mokinių pasiekimus; dalyvauti progimnazijos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauti juos rengiant, dalyvauti progimnazijos susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje; laiku tvarkyti savo veiklos dokumentus.
 4. vadovauti klasei: planuoti, organizuoti klasės ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą, bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais progimnazijos pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo (-si) sunkumus, tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, vertinti mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoti mokinio tėvus (globėjus), progimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imtis prevencinių priemonių;
 5. vykdyti kitus mokyklos vadovų pavedimus (pagal kompetenciją dalyvauti (vadovauti) su mokyklos veikla susijusiose laikinose darbo grupėse ir pan.).

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo krūvis – 0,9 etato.

Įdarbinimas – nuo 2018-12-01.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti dokumentus progimnazijos raštinėje adresu: A. Viašvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu ajuciopm@gmail.com:

 • Gyvenimo aprašymą
 • Diplomą;
 • Asmens dokumentą;
 • Gali būti rekomendacijos.

Dokumentai teikiami iki 2018-11-27 (įskaitytinai).

 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos inf.

Dalintis
Facebook
comment
Name:
E-mail address:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
no comments
Back
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS