Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Kalba

 

 


Lietuvių kalbos dienų renginiai Plungės rajono savivaldybėje 2018 m.


2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai

„Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį “. (R. V. Emersonas)

       LR Seimas, vertindamas lietuvių kalbos išskirtinumą ir originalumą ir siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, nusprendė 2017-uoius paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais.

       Daug gražiausių žodžių skiriama tautos neįkainuojamai vertybei – kalbai. Su ja išaugo mūsų Didieji, patys nusipelnę ne menkesnių žodžių. Ir tokių gražių visų parašytų ar išsakytų žodžių neišvardysi, jų daug, o mūsų širdyse – begalybė, nes...

...kalba – tarsi rūkas įsismelkia iki kaulų – nei tu nuo jos pabėgsi, nei pasislėpsi, nei tu jai pasipriešinsi. Ji pati nugludina arba išpusto klausą – kaip pustyklė dalgio metalą: sukteli piršto nagu ir girdi, kaip skamba, kaip aidi, vis smulkesniais garseliais pažirdama... (Leonardas Gutauskas)

       Savivaldybės ugdymo įstaigose, bibliotekose, kultūros centruose, bendruomenių namuose vyksta susitikimai su rašytojais ir kalbininkais, raštingiausių bendruomenės narių ar moksleivių konkursai, literatūrinės popietės ir teatralizuotos vakaronės, ekskursijos į žodžio meistrų gimtines bei muziejus ir kt. Siūlome pasižiūrėti renginių nuotraukų.

 

Ar mokate lietuvių kalbą? Atsakykite į klausimus. Pasitikrinkite savo žinias.

 

 

       Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė yra valstybinė funkcija. Savivaldybėje šią funkciją atlieka kalbos tvarkytojas, kuris:

 • kontroliuoja, kaip rajone vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;
 • kontroliuoja, ar rajono įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar įmonės, įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar rajono teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
 • kontroliuoja, ar rajono teritorijoje esančios įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
 • tikrina, ar oficialūs rajono renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;
 • kontroliuoja, ar oficialios sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys rajone rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;
 • kontroliuoja, ar rajono įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles;
 • kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama rajono įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;
 • kontroliuoja, ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
 • kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų bei reklamos projektus;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 497- 503 straipsniuose, protokolus, nagrinėja šiuose straipsniuose numatytų administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
 • konsultuoja rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

 

Kalbos patarimai:

 

Informaciją tvarko Protokolo skyriaus kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis, tel. (8 448) 73 149, el. paštas eidukaitis@plunge.lt.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-16 13:52:27
 
   

 

 
 

 

 
 

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS