Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Savaitės klausimas
Gegužės 8-14 dienomis Plungėje vyks Prancūzų kultūros savaitės renginiai. Ką Jums reiškia Prancūzija?
Lankiausi Prancūzijoje. Man įdomi ta šalis, jos kultūra, istorija, žmonės.
Moku prancūzų kalbą ir labai domiuosi ta šalimi.
Turiu draugų prancūzų. Įdomi šalis, įdomūs žmonės.
Mokykloje privertė išmokti prancūzų kalbą, bet sėkmingai viską pamiršau...
Turiu verslo kontaktų su Prancūzija.
O Paryžius! Tai meilės miestas! Tai Eliziejaus laukai ir žaviausios pasaulyje moterys!
Domina tik Bordo regiono vynas...
Prancūzija? Ne. Geriau jau Turkija, Egiptas.
Nieko apie Prancūziją nežinau. Girdėjau tik apie kažkokį bokštą Paryžiuje...
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
 
 
 

 

Korupcijos prevencija

 

 

Korupcijos prevencija - tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
       1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
       2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
       3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
       4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
       5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
       6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
       1) korupcijos rizikos analizė;
       2) kovos su korupcija programos;
       3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
       4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
       5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
       6) visuomenės švietimas ir informavimas;
       7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
       8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:
       Vyriausybė, www.lrv.lt
       Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
       Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt
       Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.


     P R A N E Š K I T E   A P I E   K O R U P C I J Ą

Plungės rajono savivaldybės administracija ragina savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus korupcinius, darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija – tai bet kokie valstybės tarnautojo ar kito pareigūno naudojimasis savo oficialia padėtimi, siekiant neteisėtų asmeninių tikslų gauti bet kokią naudą sau ir kitiems.
Nebūkite abejingi!!!
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Kontaktiniai duomenys:

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas

(8 448) 50842

Antikorupcijos komisija:
Julius Nekrašas Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)

 nekrasas@inbox.lt
8 650 89571

Irmantė Batakienė Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

irmante.batakiene@plunge.lt
(8 448) 73116 (d)

Virginijus Brezgys Babrungo seniūnijos Truikių seniūnaitijos seniūnaitis  virginijusbre@gmail.com,
8 616 44918
Adelė Gedmontienė Plungės miesto Laisvės seniūnaitė 8 612 84330 
Danutė Jarašiūnienė Savivaldybės kontrolierė

 kontrole@plunge.lt,
(8 448) 73118 (d), 8 640 53647

Ričardas Jocys Plungės miesto Gandingos seniūnaitis info@regila.lt
8 686 62111 
Judita Stankutė Savivaldybės tarybos narė sjuditos@gmail.com
8 687 46428 
Vytautas Tumas Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

 vytautas.tumas@plunge.lt,
(8 448) 20616 (d)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA, http://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

 

     T E I S Ė S   A K T A I

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. D-565 "Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkis Nr. 53 "Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  gruodžio 17 d. įsakymas "Dėl korupcijos prevencijos priemonių viešinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  sausio 20 d. įsakymas Nr. D-44 "Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti asmenys arba einantys jas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse turi būti tikrinami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D-51 "Dėl asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos patvirtinimo"

Informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarka

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-212 "Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Plungės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose užtikrinimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-213 "Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Plungės rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-214 "Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Plungės rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo". Klausimynas (DOC).

Antikorupcijos komisijos sudėtis   Antikorupcijos komisijos nuostatai

 

     K O R U P C I J O S   P R E V E N C I J O S   P R O G R A M O S 

PROGRAMOS, PLANAI:

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programa

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2012 - 2013 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2009-2011 metams

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams įgyvendinimo priemonių planas

ATASKAITOS:

Plungės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita (veiklos laikotarpis 2015-05-21 – 2015-12-31)

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos 2012-2013 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2011 m. veiklos ataskaita

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo UAB "Plungės vandenys". Išvada.

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2010 m. veiklos ataskaita

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 2007-2008 metams ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos priemonių plano 2008-2009 metams ĮGYVENDINIMO ATASKAITA


     K O R U P C I J O S   P A S I R E I Š K I M O   T I K I M Y B Ė

Informacija rengiama...


 

     K O R U P C I J O S   R I Z I K O S   A N A L I Z Ė

Informacija rengiama... 

 


     T E I S Ė S   A K T Ų   A R   J Ų   P R O J E K T Ų   A N T I K O R U P C I N I S   V E R T I N I M A S

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-626 "Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo"

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas Nr. T1-189  "Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Informaciją ruošia Juridinis ir personalo administravimo skyrius, juristas@plunge.lt 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-19 14:47:23
 
 
 

 

 
 

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS