PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Politinės organizacijos
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Darbo birža


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Nepilnamečių buvimo viešose vietose laiko nustatymas

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
  SPRENDIMAS
  DĖL NEPILNAMEČIŲ BUVIMO VIEŠOSE VIETOSE LAIKO NUSTATYMO
  2005 m. gegužės 26 d. Nr. T1-5-145
  Plungė

             Rūpindamasi Plungės rajono nepilnamečių vaikų sveikata ir saugumu bei siekdama, kad mažėtų nepilnamečių teisės pažeidimų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) 6 straipsnio 9 punktu, Vaikų teisių apsaugos įstatymo (Žin., Nr. 33-807)  6 straipsnio 1 dalies  1 ir 5 punktais, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
          1.Nurodyti tėvams ar juos atstojantiems  asmenims, kad vaikai iki 16 metų negali būti viešosiose vietose ir organizuojamuose masiniuose renginiuose be tėvų ar juos atstojančių asmenų:
          1.1. gegužės 1 d.- rugsėjo 30 d. - nuo 24 val. iki 6 val.;
          1.2. spalio 1 d.- balandžio 30 d. - nuo 22 val. iki 6 val.
          2. Atkreipti tėvų, pedagogų ir visuomenės dėmesį į tai, kad vaikų ugdymas turi būti grindžiamas jų teisių ir pareigų derme. Vaikas privalo gerbti suaugusius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų, viešose vietose laikytis priimtų elgesio normų, atlikti pareigas ir atsakyti už savo poelgius.
          3. Atkreipti tėvų,  ar juos atstojančių asmenų dėmesį į įstatymų apibrėžtas pareigas užtikrinti vaikų teisę į gyvenimo  sąlygas, būtinas jų fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi.
          2. Įpareigoti:
          2.1. nepilnamečių tėvus, juos atstojančius asmenis užtikrinti, kad vaikai laikytųsi nustatyto viešose vietose ir organizuojamuose renginiuose buvimo laiko;
          2.2. Savivaldybės kultūros ir švietimo, papildomo ugdymo įstaigas, organizuojančias renginius, diskotekas nepilnamečiams iki 16 metų, laikytis 1 sprendimo punktuose nustatyto laiko;
          2.3. Savivaldybėje veikiančių įmonių (kavinių, barų, interneto klubų ar svetainių ir kt.) savininkus laikytis 1 sprendimo punkte nustatytų apribojimų;
          2.4. rajono švietimo, papildomo ugdymo įstaigų vadovus su šiuo sprendimu supažindinti visus mokinius ir jų tėvus.
          3. Šiam sprendimui vykdyti pasitelkti rajono policijos komisariato pareigūnus.
          4. Sprendimą paskelbti rajono žiniasklaidoje, Savivaldybės interneto svetainėje.
          5. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono tarybos 1994 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 27 „Dėl nepilnamečių buvimo viešose vietose vėlyvu paros metu tvarkos nustatymo“.
          

  Savivaldybės meras                                                                               Algirdas Pečiulis

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 15:04:05

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt