Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
 

 

Savivaldybės turto nuoma

                                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                               Plungės rajono savivaldybės komisijos
                                                                                                               viešo nuomos konkursui organizuoti
                                                                                                               2020 m. rugpjūčio 10 d. posėdyje

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO – KREPŠINIO AIKŠTELĖS – VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Plungės rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 12, Plungės m., juridinio asmens kodas 188716447) (toliau - Nuomotojas) numato išnuomoti viešo konkurso būdu 25 (dvidešimt penkių) metų laikotarpiui inžinerinį statinį –  Krepšinio aikštelę (registro įrašo Nr. 80/11417, unikalus Nr. 4400-3136-1214, pažymėjimas plane 5b, aikštelės plotas  - 800 kv. m), esantį V. Mačernio 42A, Plungės m. (toliau vadinama – Aikštelė).

2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. DE-405 sudaryta nuomos konkurso komisija organizuoja Aikštelės viešą nuomos konkursą.

3. Konkursas vykdomas vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymu D-115 „Dėl Savivaldybės viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Taisyklėmis.  

4. Nuomojamos Aikštelės paskirtis – lauko teniso sporto šakai vystyti.

5. Nuomojamos Aikštelės apžiūra vyks 2020 m. rugpjūčio 24 d. 14 val., apžiūros vieta – Mačernio g. 42A, Plungė. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina prieš 1 darbo dieną informuoti telefonu (kontaktinis asmuo:  Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė,  tel. (8 448) 73 115, el. p. inga.daubliene@plunge.lt).

6. Aikštelė  išnuomojama  25 (dvidešimt penkių) metų laikotarpiui. Pradinis nuompinigių dydis - 1 Eur (vienas euras)  be PVM per mėnesį (Sutartyje nuompinigių dydis nurodomas po viešo nuomos konkurso) su sąlygomis:

6.1. per vienerius metus nuo statinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos atlikti statinio – krepšinio aikštelės rekonstrukciją į keturis atvirus teniso kortus (priedas – Keturių atvirų teniso kortų įrengimas);

6.2. nuomininkui per nustatytą terminą neatlikus nustatytų rekonstrukcijos darbų, jis įsipareigoja nuomotojui sumokėti 15 000,00 (penkiolika tūkstančių) eurų baudą;

6.3. sudaryti galimybę Plungės sporto ir rekreacijos centrui ar kitam juridiniam asmeniui, kurio steigėjas yra Plungės rajono savivaldybė ir vykdanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę veiklą, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, koordinuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą Plungės rajone neatlygintinai naudotis naujai sukurtais keturiais atvirais teniso kortais darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio po 2 valandas per dieną (darbo valandomis, t.y. nuo 14.00 – 17.00 val.), ne mažiau kaip 10 val. per savaitę;

6.4.  nuomininkas privalo įrengti visas higienos normas atitinkantį tualetą lankytojams (vietą suderinus su sklypo savininku) ir užtikrinti jo priežiūrą;

6.5. naudodamasis inžineriniu statiniu ir žemės sklypo dalimi esančia po juo, besąlygiškai pritarti Nuomotojo veiksmams tvarkant, statant ir prižiūrint likusią žemės sklypo dalį.

6.6. užtikrinti Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių laikymąsi (Patvirtintų 2017 m. balandžio 27 d.  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-96 „Dėl triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“).

7. Visa informacija apie Aikštelės viešo nuomos konkurso bei nuomos sutarties sąlygas teikiama adresu: Vytauto g. 12, Plungė, www.plunge.lt, Kontaktinis asmuo: Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė,  tel. (8 448) 73 115, el. p. inga.daubliene@plunge.lt.

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

8. Norintieji dalyvauti konkurse  konkurso dalyviai turi  atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. turi būti registruoti teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. turi turėti teisę užsiimti sportine veikla.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 9. Vokai su paraiškomis pateikiami  nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d.  (nuo 9 val. iki 15 val.) iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. (nuo 9 val. iki 15 val.) adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 319 kab. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

10. Paraiška pateikiama lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso pavadinimas („PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO – KREPŠINIO AIKŠTELĖS, ESANČIO V. MAČERNIO G. 42A, PLUNGĖS M., VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS“),  turto buvimo vieta  ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

11. Konkurso dalyvis turi pateikti, jeigu tai juridinis asmuo:

11.1. Paraišką dalyvauti turto viešame nuomos konkurse;

11.2. Patvirtintas įstatų/nuostatų kopijas;

11.3. Įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį;

11.4. Kompetentingo valdymo organo spendimas dalyvauti viešame nuomos konkurse;

11.5. Įregistruotos ir vykdomos veiklos (VMI mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas);

11.6. Juridinio asmens patvirtintą pažymą apie įsipareigojimus Mokesčių inspekcijai ir SODRAI;

11.7. Aikštelės pagerinimo darbų įgyvendinimo kalendorinis grafikas, kuris taps neatskiriama Aikštelės nuomos sutarties dalimi (preliminarūs darbai pateikti sąlygų priede);

11. 8. Įsipareigojimas pasirašyti Savivaldybės turto nuomos sutartį.

Fizinis asmuo pageidaujantis dalyvauti konkurse pateikia 11.1., 11.7. ir 11.8 punktuose paminėtus dokumentus, bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 IV. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

 12. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos knygoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, - pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

13. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

14. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2020 m. rugpjūčio  27 d. 11 val. Vytauto g. 12, Plungės m., mažojoje posėdžių salėje III a.

15. Konkurso komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis atitinka konkurso sąlygų II ir III skyrių reikalavimus. Pateikus klaidingus duomenis ar nepateikus nors vieno iš 11 sąlygų punkte nurodytam dokumentui, galimi nuomininkai nepripažįstami konkurso dalyviais.

16. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo konkurso dalyvį, pasiūliusį didžiausią nuompinigių dydį.

17. Konkursą laimi dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių dydį.

18. Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Kiekvienas konkurso dalyvis nuo protokolo pasirašymo dienos turi teisę susipažinti su protokolu.

 V. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

19. Konkurso dalyviai apie jo rezultatus bus informuoti raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

20.  Nuomotojas ir konkurso laimėtojas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. 

21. Jei konkurso laimėtojas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

22. Konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 ___________________________________________________________

 Keturių atvirų teniso kortų įrengimas (Bendra darbų suma -  223 354,94 Eur su PVM)

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Lovio baigiamasis paruošimas (lovio dugno tankinimas, apatinės geotekstilės klojimas)

m2

2674

2.

Pagrindų iš smėlio-žvyro įrengimas h40сm, išlyginamojo pasluoksnio įrengimas betonavimui

m2

2773

3.

Pramoninio betono danga ant paruoštų pagrindų (hidroizoliacinės plėvelės įrengimas visu plotu; betoninių grindų įrengimas 100 mm storio sluoksniu; mechaninis grindų paviršiaus apdirbimas, jas šlifuojant; Deformacinių - susitraukimo siūlių įrengimas)

m2

2674

Lauko teniso danga (sintetinė žolė, dangos spalva žalia, vertikalios vienetų ir dvejetų žaidimo linijos integruotos gamykliškai)

Dvikomponenčiai klijai lauko sąlygom

Kvarcinis smėlis

Dangos klijavimas, linijų markiravimas, kvarcinio smėlio užpildymas

4.

Lietaus surinkimo latakų polimerbetoninių su cinkuotomis grotelėmis įrengimas / betonavimas

m

72

5.

Teniso kortų aptvėrimas 36 x 36 (Viso - 144m, iš kurių 92m - h-3m, o 52m bus h-1,3m; segmentinė 5mm tvora). Stulpai stačiakampiai 60 x 40, 2vnt., įėjimo varteliai su spyna. Visi gaminiai cinkuoti, dažyti pagal RAL žalia arba pilka spalva, su montavimu.

Kompl.

2

6.

Lauko teniso tinklo sistema (Tinklas - iš polipropileno, viršutinės eilės dvigubos, stulpai stačiakampiai) su montavimu į tas pačias gilzes (stulpai, tinklas, įtempimo diržas, svoris arba tvirtinimas prie pagrindo, atraminiai vienetų stulpai)

Kompl.

4

7.

Aikštelių perskyrimo tinklas su montavimu ir teleskopiniais atraminiais stovais

Kompl.

2

 

Pastabos.

Papildomai įsivertinti planuojamų įrengti teniso kortų teritorijos ribose žemės darbus, trinkelių dangos įrengimą, esamų želdynų šalinimą ir saugotinų želdinių atkuriamąją vertę, vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (2020-01-08 redakcija) „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pridedama:

  1. Paraiška dalyvauti ilgalaikio materialiojo turto viešame nuomos konkurse (forma).

  2. Žemės sklypo schema.

_____________________________________________________________________
 
 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-12 10:20:21
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS