Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Fax. (8 448) 71 608. E-mail: savivaldybe@plunge.lt Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
July
    2019     
 
 
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 18

       

 

 


Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal
kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „NVO
socialinio verslo kūrimas ir
plėtra“
Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1
Remiamos veiklos:
  • Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, mažamečius vaikus auginančioms šeimoms, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas;
  • Sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;
  • Savanorystę skatinančių projektų, susijusių su asmenų mokymu ir konsultavimu bei sąlygų savanorystės veiklai vykdyti
    sudarymu, rėmimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus:
  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 000,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų);
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 000,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 195 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 5 d. 8 val. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. 14.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti; fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė ir telefonais 8 448 55659, 8 448 55478 darbo dienomis: pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės inf.

Dalintis
Facebook
comment
Name:
E-mail address:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
no comments
Back
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS