Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Fax. (8 448) 71 608. E-mail: savivaldybe@plunge.lt Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
June
    2019     
 
 
Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą

         Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

         Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

         1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

         1.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

         1.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

         1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

         2. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

         3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

         4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

         5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

         6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

         7. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

         Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

         1. prašymą dalyvauti konkurse;

         2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

         3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

         4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

         5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;

         6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

         7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją

(-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

         8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

         9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

         Pretendentai dokumentus pateikia šiuo adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, Juridinis ir personalo administravimo skyrius, 216 kab., Vytauto g. 12, Plungė, tiesiogiai arba el. paštu  ilona.meskauskiene@plunge.lt, registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos. Telefonas pasiteirauti (8 448) 73 126.

         Konkursas Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti vyks 2019 m. lapkričio 29 d. 11 val. Plungės rajono savivaldybės administracijos II aukšto salėje.

 

Dalintis
Facebook
comment
Name:
E-mail address:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
no comments
Back
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS