Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
 

 

Darbuotojų informacija
Bendrųjų reikalų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją


Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Tel.: (8 448) 731 66, 8 640 53630
Faks. (8 448) 71608
El. pašto adresas - savivaldybe@plunge.lt

    _________________________________ 


Skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą, apskaitą  ir tvarkymą;

2. organizuoti Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus  priimtų norminių teisės aktų  paskelbimą;

3. organizuoti valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų likviduotų juridinių asmenų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymą;

4. tvarkyti ir saugoti Savivaldybės institucijų ir Administracijos  nuolat ir ilgai saugomus dokumentus veiklos organizavimo ir personalo valdymo klausimais;

5. organizuoti juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno langelio principu;

6. tvarkyti dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, papildymo, panaikinimo;

7. techniškai aptarnauti Administracijos direktoriaus įsakymais ir Savivaldybės mero potvarkiais priskirtų sudarytų komisijų, darbo grupių darbą;

8. spręsti asmenų priėmimo pas Savivaldybės vadovus klausimus.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. tikrina Savivaldybės administracijoje parengtų Savivaldybės institucijų teisės aktų, siunčiamų ir kitų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

2.  tvarko mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais apskaitą, apibendrina jų vykdymą;

3. organizuoja mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais paskelbimą; 

4. informuoja  gyventojus, Savivaldybės institucijas ir Administracijos padalinius, Savivaldybės reguliavimo sferai priskirtas įmones ir organizacijas apie Savivaldybės institucijų priimtus individualius teisės aktus;

5. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų  projektus,  juos nustatyta tvarka derina ir  vizuoja;

6. rengia Savivaldybės institucijų ir Administracijos dokumentacijos planą, Dokumentų registrų, Bylų aprašų sąrašus; 

7. organizuoja Dokumentacijos plane numatytų skyriaus bylų  formavimą ir jų tvarkymą;

8. rengia Savivaldybės institucijų nuolat, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų bylų suvestines, Administracijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas, dokumentų perdavimo Telšių apskrities archyvui saugoti, Dokumentų naikinimo aktus;

9. sudaro Savivaldybės institucijų ir Administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą Nr. 1 ir Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašą Nr. 2; 

10. priima tvarkingas nuolat ir ilgai saugomas bylas tolimesniam saugojimui iš Administracijos padalinių pagal patvirtintus aprašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4;

11. teikia metodinę informaciją Administracijos darbuotojams, juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

12. teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie Savivaldybės struktūrinių padalinių funkcijas;

13. fizinių ir juridinių asmenų rašytinius prašymus suteikti Administracinę paslaugą, gautus tiesiogiai, atsiųstus paštu, per pasiuntinį, užregistruoja, patikrina, ar yra pateikta visa informacija ir dokumentai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus ir patvirtintus administracinių paslaugų aprašymus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir perduoda paslaugos vadovui;

14. perduoda prašymus su  vadovo rezoliucija  juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams, jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtas Savivaldybės administracijos kompetencijai, per 5 darbo dienas persiunčia jį kitai institucijai, pasiliekant prašymo kopiją;  

15. priėmus prašymą, asmens pageidavimu, įteikia, o jei prašymas gautas paštu - per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Savivaldybėje  asmens nurodytu adresu išsiunčia prašymo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą- registracijos kortelę ir spaudu pažymėtą prašymo kopiją;

16.  įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;               

17. asmens pageidavimu, jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;

18. konsultuoja, informuoja asmenį pagal Administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;

19. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

20. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie tai informuoja Administracijos direktorių;

21. organizuoja asmenų priėmimą pas Savivaldybės vadovus, vykdo išankstinę jų registraciją;

22. koordinuoja norinčių patekti pas Savivaldybės vadovus asmenų srautą, teikia jiems reikiamą informaciją;

23. tvarko pasirašytų  sutarčių registrą;

24. registruoja Savivaldybės vardu gautus ir siunčiamus raštus kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje, sistemina gautus dokumentus, juos perduoda vykdytojams, kontroliuoja vykdymo terminus;

25. pareiškėjų  pageidavimu, parengia  oficialių  dokumentų  kopijas;

26. konsultuoja licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo ir kitais klausimais;

27. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo;

28. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės institucijas apie išduotas, patikslintas, papildytas,  sustabdytas, panaikintas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia jų sąrašą Savivaldybės interneto svetainėje;

29. konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones, neturinčių dokumentų fondų valstybiniuose archyvuose dokumentų archyvavimo ir tvarkymo klausimais;

30. registruoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

31. publikuoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje;

32. priima likviduojamų nevalstybinių organizacijų  ir juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiais teisės aktais, nėra pasibaigęs;

33. saugo sukauptus likviduotų nevalstybinių   organizacijų  ir     privačių juridinių asmenų, kurie neperduoda dokumentų valstybės archyvams, veiklos dokumentus, juos apskaito, organizuoja restauravimą, įrišimą, nustatyta tvarka paruošia dokumentus naikinti;

34. išduoda  fiziniams ir juridiniams asmenims archyvines pažymas,  daro archyvinių dokumentų nuorašus, išrašus, kopijas;

35. teikia metodinę informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims dokumentų saugojimo, tvarkymo ir komplektavimo klausimais;

36. derina savivaldybės įstaigų, kurios neperduoda dokumentų valstybės archyvams, dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, atrinktų naikinti dokumentų aktus;

37. rūpinasi likviduotų įstaigų  bei Administracijos archyvų materialinės ir techninės bazės vystymu;

38. peržiūri Savivaldybės elektroniniu paštu gautą korespondenciją, perduoda ją vykdytojams;

39. palaiko Savivaldybės ryšį su Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA) per kompiuterinę dokumentų valdymo programą „Kontora lsa“ : priima dokumentus iš LSA , persiunčia juos Savivaldybės darbuotojams, kontroliuoja užduočių vykdymą; 

40. kontroliuoja, kad Savivaldybės dokumentai būtų apskaitomi kompiuterinėje dokumentų valdymo programoje „Kontora“;

41. kontroliuoja Administracijos padaliniuose rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą, apskaitą;

42. vykdo kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Laima Rusienė Rodyti 114 8 685 96493
(8 448) 731 66
Vyr. specialistas Vaclovas Armalis Rodyti 108 8 616 36722
(8 448) 731 28
Vyriausioji specialistė Audra Zdramienė Rodyti 203 (8 448) 731 07
Vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė Rodyti 115 8 655 66914
(8 448) 731 66
Specialistė Ina Daržinskienė Rodyti 115 (8 448) 731 66
Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Raimonda Kaveckienė Rodyti 8 638 70467
(8 448) 537 12
Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Lina Prišmontienė Rodyti (8 448) 537 12
Specialistas Jonas Stončius Rodyti 108 8 640 53619
(8 448) 731 28
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS