PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Darbo birža


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Darbuotojų informacija
  Civilinės metrikacijos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Tel.: (8 448) 731 12, (8 448) 731 68, 8 640 53636
  Faks. (8 448) 71608
  El. paštas metrikacija@plunge.lt

  ________________________________ 

  Skyriaus uždaviniai:

  1. užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - civilinės būklės aktų registravimas -  vykdymą;

  2. užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams - vykdymą;

  3. užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas - vykdymą.

   

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį; užtikrina teisingą duomenų suvedimą į kompiuterines duomenų laikmenas;

  2. atlieka santuokų civilines apeigas;

  3.  papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės akto įrašus;

  4.  įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimą, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas, užsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtį;

  5. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

  6. išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo liudijimus;

  7. organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda pakartotinius liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas;

  8. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;

  9. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir prarastų įrašų atkūrimo;

  10. aprūpina seniūnijas mirties liudijimų blankais;

  11. priima iš seniūnijų mirties įrašus, tikrina, ar teisingai jie įregistruoti, suveda duomenis į kompiuterines duomenų laikmenas;                  

  12. registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

  13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus;

  14. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia kasmetinę ataskaitą apie civilinės būklės aktų įrašų sudarymą ir metrikinių liudijimų sunaudojimą;

  16. siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu;

  17. teikia Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos asmens civilinės būklės pakeitimo duomenis ir atsako už asmens duomenų išsaugojimą;

  18. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja teismuose skyriaus veiklos klausimais;

  19. rengia ir teikia Telšių apskrities archyvui derinti  nuolatinio ir ilgo dokumentų saugojimo apyrašus;

  20. rengia ir teikia Telšių apskrities archyvui suderinti pažymą apie skyriaus metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

  21. ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus;

  22. ruošia ir teikia Telšių apskrities archyvui naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;

  23. ruošia ir atitinkamai komisijai teikia nurašyti techniškai sugadintus liudijimų blankus;

  24. metų pradžioje sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines knygas;

  25. mirusių Lietuvos Respublikos piliečių ir asmenų be pilietybės asmens tapatybės dokumentus kartą per mėnesį perduoda asmens dokumentą išdavusiai įgaliotai institucijai, pridedant apyrašą;

  26. Lietuvos Respublikoje mirusio užsienio valstybės piliečio asmens dokumentą kartu su patvirtinta mirties įrašo kopija siunčia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;

  27. vieną kartą per mėnesį Higienos institutui išsiunčia medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus;

  28. sudaro asmens kodų rezervavimo žiniaraštį;

  29. užtikrina tinkamą Gyventojų registro tvarkymą;

  30. užtikrina valstybės rinkliavos mokesčio, piliečiams registruojant civilinės būklės aktą ar išduodant dokumentą, surinkimą;

  31. siekdamas užtikrinti efektyvų ir skubų piliečių prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, bendradarbiauja su Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijomis, Konsuliniu departamentu, Gyventojų registro tarnyba ir kitomis valstybės įstaigomis;

  32. informuoja atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kuriją apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą;

  33. rengia ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymų  projektus vykdomų funkcijų klausimais;

  34. rengia ir teikia skyriaus metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;       

  35. rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Plungės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei.

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Virginija Jonauskienė 112 8 640 53636
  (8 448) 731 12
  Vyresn. specialistė Janina Narbutienė Rodyti 113 (8 448) 731 68
  Specialistė Ona Naujokienė Rodyti 113 (8 448) 731 68
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt