Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
Egzaminai


 PATVIRTINTA

                   Plungės rajono savivaldybės administracijos

                                                        direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D-1112

                                              

 

PAGRINDINĖS SESIJOS DALYKŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI VALSTYBINIAMS IR MOKYKLINIAMS BRANDOS EGZAMINAMS VYKDYTI

 

Eil.

Nr.

Dalykas

Egzamino centras

Centre egzaminą laikančių mokyklų  mokinių skaičius

1

2

3

4

1.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

„Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Senamiesčio mokykla

Technologijų ir verslo mokykla – 22 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 10 mokinių,

Kulių gimnazija – 17 mokinių,

Platelių gimnazija – 9 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija  – 14 mokinių.

Iš viso: 72 mokiniai.

„Saulės“ gimnazija – 80 mokinių.

Iš viso: 80 mokinių.

„Saulės“ gimnazija (eksternai) –3

mokiniai,

„Saulės“ gimnazija – 97 mokiniai.

Iš viso: 100 mokinių.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbos (anglų), valstybinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Senamiesčio mokykla

 

 

 

Technologijų ir verslo mokykla – 22 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 10 mokinių,

Kulių gimnazija – 17 mokinių,

Platelių gimnazija – 9 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija  – 14 mokinių.

Iš viso: 72 mokiniai.

„Saulės“ gimnazija – 80 mokinių.

Iš viso: 80 mokinių.

„Saulės“ gimnazija (eksternai) –3

mokiniai,

„Saulės“ gimnazija – 97 mokiniai.

Iš viso: 100 mokinių.

3.

 

 

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

Telšių Žemaitės gimnazija

„Saulės“ gimnazija – 5 mokiniai.

Iš viso: 5 mokiniai.

4.

Užsienio kalbos (rusų), valstybinis

Telšių Žemaitės gimnazija

„Saulės“ gimnazija – 5 mokiniai.

Iš viso: 5 mokiniai.

 

5.

Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

Šiaulių sporto gimnazija

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 1 mokinys.

Iš viso: 1 mokinys.

 

 

6.

Užsienio kalbos (vokiečių), valstybinis

Šiaulių sporto gimnazija

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 1 mokinys.

Iš viso: 1 mokinys.

7.

Chemija, valstybinis

Senamiesčio mokykla

„Saulės“ gimnazija – 26 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 1 mokinys,

Platelių gimnazija – 1 mokinys,

Rietavo sav. Tverų gimnazija – 1 mokinys.

Iš viso:  29 mokiniai.

8.

Informacinės technologijos, valstybinis

„Ryto“ pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

Senamiesčio mokykla

 „Saulės“ gimnazija – 14 mokinių,

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 1 mokinys.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 3 mokiniai,

Kulių gimnazija – 3 mokiniai,

Platelių gimnazija – 4 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 2 mokiniai.

Iš viso: 27 mokiniai.

„Saulės“ gimnazija – 22 mokiniai,

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija – 2 mokiniai.

Iš viso: 24 mokiniai.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra,

 valstybinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ryto“ pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senamiesčio mokykla

 

Technologijų ir verslo mokykla – 10 mokinių,

„Saulės“ gimnazija – 54 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija (buvę mokiniai)– 1 mokinys,

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 2 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 5 mokiniai,

Kulių gimnazija – 17 mokinių,

Platelių gimnazija – 10 mokinių,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija  – 12 mokinių,

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas – 1 mokinys.

Iš viso: 112 mokinių.

„Saulės“ gimnazija – 120 mokinių.

Iš viso: 120 mokinių.

10.

Lietuvių kalba ir literatūra, mokyklinis

Technologijų ir verslo mokykla

Technologijų ir verslo mokykla – 88 mokiniai,

Technologijų ir verslo mokykla (buvę mokiniai) – 11 mokinių,

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas – 7 mokiniai,

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas (buvę mokiniai) – 4 mokiniai.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulės“ gimnazija

 

 

Iš viso: 110 mokinių.

„Saulės“ gimnazija – 14 mokinių,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 13 mokinių.

Kulių gimnazija (buvę mokiniai) – 1 mokinys,

Platelių gimnazija – 3 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 4 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija (buvę mokiniai) – 1 mokinys.

Iš viso: 36 mokiniai.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologija, valstybinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologijų ir verslo mokykla – 11 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija – 79 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 1 mokinys,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 5 mokiniai,

Kulių gimnazija – 6 mokiniai,

Platelių gimnazija – 3 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 7 mokiniai.

Iš viso: 112 mokinių.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika, valstybinis

„Ryto“ pagrindinė mokykla

 

Technologijų ir verslo mokykla – 1 mokinys,

„Saulės“ gimnazija – 26 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 3 mokiniai,

Kulių gimnazija – 4 mokiniai,

Platelių gimnazija – 2 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija - 4 mokiniai,

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija – 4 mokiniai.

Iš viso:  44 mokiniai.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografija, valstybinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

Technologijų ir verslo mokykla – 16 mokinių,

Technologijų ir verslo mokykla (buvę mokiniai) – 4 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija – 48 mokiniai,

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 3 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 5 mokiniai,

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija – 3 mokiniai,

Rietavo sav. Tverų gimnazija – 4 mokiniai.

Iš viso: 83 mokiniai.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika, valstybinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ryto“ pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senamiesčio mokykla

 

Technologijų ir verslo mokykla – 16 mokinių,

„Saulės“ gimnazija – 46 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 13 mokinių.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus  gimnazija – 11 mokinių,

Kulių gimnazija – 16 mokinių,

Kulių gimnazija (buvę mokiniai) – 1 mokinys,

Platelių gimnazija – 11 mokinių,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 15 mokinių,

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas – 3 mokiniai.

Iš viso: 132 mokiniai.

„Saulės“ gimnazija – 126 mokiniai.

Iš viso: 126 mokiniai.

15.

 

 

 

Istorija, valstybinis

 

 

 

 

 

 

„Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

Technologijų ir verslo mokykla – 13 mokinių,

„Saulės“ gimnazija – 85 mokiniai,

„Saulės“ gimnazija (eksternai) – 3 mokiniai,

Kulių gimnazija – 7 mokiniai,

Platelių gimnazija – 5 mokiniai,

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 3 mokiniai.

Iš viso: 116 mokinių.

16.

Menų, mokyklinis

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija

„Saulės“ gimnazija

 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija – 1 mokinys.

Iš viso: 1 mokinys.

„Saulės“ gimnazija – 7 mokiniai.

Iš viso: 7 mokiniai.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija – 2 mokiniai.

Iš viso: 2 mokiniai.

17.

Technologijų, mokyklinis

Platelių gimnazija

 

Technologijų ir verslo mokykla

 

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas

Platelių gimnazija – 5 mokiniai.

Iš viso: 5 mokiniai.

Technologijų ir verslo mokykla – 80 mokinių.

Iš viso: 80 mokinių.

Technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas – 7 mokiniai.

Iš viso: 7 mokiniai.

 

 

 

                                                 ________________________

 Paskirta 2018-2019 mokslo metų brandos egzaminų savivaldybės bazinė mokykla

 

                      Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. D-769 paskirta brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla.

 

 

 

                      Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112  Plungė, tel.: (8  448)  71 582, 8 645 75 084,  el. p. plusaugim@gmail.com).

 

                      Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

 

                      Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

 

                      Eksternai nuo 2018 m.rugsėjo 15 d.iki 2018 m. spalio 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali teikti bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

 

                      Pateikiant prašymą, privalu su savimi turėti:

 

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą          gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

 

                      2.  vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

 

                      3.  užsienio kvalifikacijų atveju, - bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

 

                      3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

 

                      3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

 

                      3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 

                      4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

 

                      5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą - po 14,48 euro).   

 

                      Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt. Šiais klausimais galima pasikonsultuoti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel.: (8  448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt.


 

 Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė  Ugdymo proceso organizavimas 2018–2019 mokslo metais

 

(Mokslo metų pradžios šventė mokyklose – 2018 m. rugsėjo 3 d.)

 

 

 

                      2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446,  bei 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2018-2019 mokslo metų ugdymo planus.

 

 • Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

 • Ugdymo proceso pabaiga:

 

    1-4 klasės – 2019 m. birželio 7 d.;

 

    5-10 ir I-III gimnazijų klasės - 2019 m. birželio 21 d.

 

Mokyklos dirbapenkias dienas per savaitę.

 

 • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 175 ugdymo dienos.

 • Ugdymo proceso trukmė 5-10 ir I-III gimnazijos klasių mokiniams – 37 savaitės, 185 dienos.

 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 33 savaitės, 165 ugdymo dienos.

 • Dėl 10 ugdymo dienų sprendimą priima mokykla.

 • Dėl 5 ugdymo dienų sprendimą priima Savivaldybė.

 • Atostogos:

  rudens – 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.;

  žiemos (Kalėdų) – 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.;

  žiemos – 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.;

  pavasario (Velykų) – 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

  Vasaros:

  1-4 klasių mokiniams -  2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.;

  5-10 ir I-III gimnazijų klasių mokiniams - 2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.;

 

            gimnazijų IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

 • 1-asis pusmetis – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 25 d.;
 • 2-asis pusmetis – 2019 m. sausio 28 d. – ugdymo proceso pabaiga.
 • Pamokų skaičius. Minimalus savaitinių pamokų skaičius:

 

1 klasėje – 22 pamokos;

 

3 klasėje – 24 pamokos;

 

2 ir 4 klasėse – 23 pamokos;

 

5 klasėje – 26 pamokos;

 

6 klasėje – 28 pamokos;

 

7 klasėje – 29 pamokos;

 

8 klasėje – 30 pamokų;

 

9-10 (gimnazijų I-II) klasėse – 31 pamoka;

 

gimnazijų III-IV klasėse – 28 pamokos.

 

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

 

20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai;

 

            25 laipsniai šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6-10 (gimnazijų I-II) ir gimnazijų III-IV klasių mokiniai.

 

                Paskelbus ekstremaliąją padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

 

 

 

 

       2018 m. egzaminhų suvestinė

       2017 m. egzaminų suvestinės

       2016 m. egzaminų suvestinės
       2015 m. egzaminų suvestinės
       2014 m. egzaminų suvestinės
       2013 m. egzaminų suvestinės
       2012 m. egzaminų suvestinės
       2011 m. egzaminų suvestinės
       2010 m. egzaminų suvestinės
       2007 m. egzaminų suvestinės
       2006 m. egzaminų suvestinės

 

Informaciją tvarko Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė, el. paštas vitalija.pociute@plunge.lt 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-19 16:39:36
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
 

 

 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS