PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  1.

  Administracinės paslaugos kodas

  05.01.

  2.

  Administracines paslaugos versija

  2. versija

  3.

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

  4.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčiųlengvatų (mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo jo) teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita:

  1. už įsteigtas naujas darbo vietas (vadovaudamasi  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-134 „Dėl Mokesčių lengvatų už sukurtas naujas darbo vietas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

  2. kitais atvejais.

  5.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

   Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas;

   Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas;

   Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas;

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“

  6.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Įsteigus naujas darbo vietas:

  1.1. prašymas (forma pridedama);

  1.2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

  1.3. registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta savininko (vadovo) parašu ir antspaudu;

  1.4. pažyma apie naujai įsteigtas ir vienerius metus išlaikytas darbo vietas, suderinta su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Plungės poskyriu (pažymos forma pridedama);

  1.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);

  1.6. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma).

  2. Kitais atvejais:

  2.1. Juridiniams asmenims:

  2.1.1. prašymas (forma pridedama);

  2.1.2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

  2.1.3. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

  2.1.4.Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos).

  2.2. Fiziniams asmenims:

  2.2.1. prašymas (forma pridedama);

  2.2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  2.2.3. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

  2.2.4. paveldimo turto mokesčio lengvatai - Telšių  apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Plungės skyriaus pažyma apie mokesčio sumą ir Savivaldybei priklausančią mokesčio dalį;

  2.2.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos).

  7.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  8.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Finansų ir biudžeto skyrius

  9.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Daiva Mažeikienė el. p . daiva.mazeikiene@plunge.lt , tel. +370 448 73144

  10.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  30 d.

  11.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  — 

  12.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  1. Prašymas suteikti mokesčių lengvatą, įsteigus naujas darbo vietas, ir pažyma.

  2. Prašymas suteikti mokesčių lengvatą kitais atvejais.

  13.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

    Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

  14.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai


   

  15.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-04 10:03:58

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt