PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą prašymo priėmimas

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  1.

  Administracinės paslaugos kodas

  03.29

  2.

  Administracines paslaugos versija

  1. versija

  3.

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą prašymo priėmimas

  4.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Vežėjai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas gali teikti tik turėdami teisėtai valdomus lengvuosius automobilius, atitinkančius bendruosius motorinių transporto priemonių reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, ir pateikę deklaraciją apie ketinimą vykdyti veiklą savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.  

  Vežėjas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugą gali kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti šią veiklą pateikimo savivaldybės institucijai arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo savivaldybės institucijai diena.

  Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugos teikimo išdavimo procesu, deklaracija, taip pat keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentai ir kita yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

  5.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

  paslaugos teikimą

  - Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3-460 (1.5 E) ,, Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“pakeitimo"

  - Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 patvirtinti Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai.

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-10-04 nutarimas Nr. 792 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo,, pakeitimo"

  - Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 200 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725

  6.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

  pateikti asmuo

  Vežėjai pateikia:

  1. Nustatytos formos Pranešimą;

  2. Deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą;

  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Juridinio asmens registravimo pažymėjimą;

  4. Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą;

  5. Kelių transporto priemonės (-ių), kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti keleivių vežimo paslaugą (-as)  registracijos liudijimą (-us).

  6. Pavedimo sutartį (jeigu vežėjas pavedė keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu).

  7.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

  tarnautojas)

  1. Patikrina vežėjo pateiktą informaciją ir duomenis.

  2. Teikia informaciją valstybės informacinei sistemai, skirtai duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

  8.

  Administracinės paslaugos teikėjas

   Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Rasa Gailiūnienė

  el. p. rasa.gailiuniene@plunge.lt , tel. +370 448 73166

  9.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Rusienė,

  el. p. laima.rusiene@plunge.lt , tel. +370 448 73166

  10.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Paslauga teikiama kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo savivaldybės institucijai arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo savivaldybės institucijai diena.

  Paaiškėjus, kad pateiktoje deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet šie trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad vežėjas neatitinka Kodekso 18 straipsnio 14 dalies nuostatų, savivaldybės institucija per 5 darbo dienas informuoja vežėją apie nustatytus trūkumus ir nustato protingą terminą šiems trūkumams pašalinti. Vežėjas, pašalinęs trūkumus, turi informuoti savivaldybės instituciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po savivaldybės institucijos nustatyto termino trūkumams ištaisyti.

  11.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Už leidimų ir licencijų išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

  Valstybinės rinkliavos dydis leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu paslaugą išdavimą – 16,00 Eur.

  Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52768. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

  Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

  12.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pranešimo formos pavyzdys pridedamas.

  Pranešime nurodomi šie duomenys: juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu jį turi), kodas ir buveinė. Fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu jį turi).

   

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 10:04:32

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt