Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
 

 

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.19.

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis. Verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išduodami atskiri leidimai atitinkamoje savivaldybėje. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje (-se) konkrečioje (-se) prekybos vietoje (-se). Jeigu dujų pardavėjas verčiasi mažmenine prekyba fasuotomis suskystintosiomis naftos dujomis pristatydamas jas tiesiogiai dujų pirkėjui – išduotame leidime tai nurodoma (šiuo atveju atskirai nurodoma fasuotų suskystintųjų naftos dujų saugojimo konkrečios vietos).

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

1. Nustatomai šie technologiniai pajėgumai:

- nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti prekybos vietą (vietas), kurioje (kuriose) vykdoma mažmeninė prekyba dujomis. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu vykdoma mažmeninė prekyba dujomis pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams (vartotojams), šiuo atveju privaloma nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti dujų terminalą (sandėlį), kuriame laikomos dujos;

- turėti avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus. Sutartys dėl avarinės tarnybos paslaugos teikimo turi būti sudarytos pagal Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių nustatytus reikalavimus;

- turėti matavimo priemones (svarstykles), leidžiančias prireikus pasverti dujų balionus dujų prekybos vietoje. Privaloma turėti svarstykles dujų prekybos vietoje, kurioje numatoma saugoti daugiau kaip 500 kilogramų fasuotų dujų, kitais atvejais dujų pirkėjo (vartotojo) pageidavimu parduodamas dujų balionas turi būti pasvertas kitoje vietoje;

- nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutartį su kitu ūkio subjektu teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą;

2. Nustatomi šie finansiniai pajėgumai:

- ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

- ar fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.

3. Nustatomi šie vadybiniai pajėgumai: asmuo, siekiantis gauti leidimą, privalo turėti darbuotojus reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti arba privalo sudaryti sutartis su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais.

Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai savivaldybės administracijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

2. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos 2012 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

4. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pateikia:

1. nustatytos formos prašymą;

2. deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu.

Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams), deklaracijoje nurodoma tik dujų sandėlio vieta;

3. prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

5. turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

6. pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

7. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

8. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas);

9. mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopija (pateikiama priėmus sprendimą išduoti leidimą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą:

- registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje. Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

- ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos. Šiuo tikslu kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija;

- ar pateikti dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas.

Kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos įvertinti pareiškėjo technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas, atitikimą.

Kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė, el. p rasa.gailiuniene@plunge.lt, tel. +370 448 73166

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Rusienė, el.p. rastine@plunge.lt , tel. (+370 448) 73 166

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo priima sprendimą leidimą išduoti ar atsisakyti išduoti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimų ir licencijų išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

Valstybinės rinkliavos dydis už leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimą – 490 Eur.

Rinkliava mokama:     

Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52968. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Deklaracija

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinė paslauga yra galutinė.  

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą. Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka


Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-30 16:46:52
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS