Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
 

 

Darbuotojų informacija
Protokolo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kab. 403-405, 417, 210, 311
Tel. (8 448) 731 60

__________________________________

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus  uždaviniai:

1.1. organizuoti  Savivaldybės tarybos, jos komitetų, priskirtų komisijų, darbo grupių darbą ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus;

1.2. kontroliuoti, kaip Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

1.3. organizuoti interesantų priėmimą, dokumentų tvarkymą Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus priimamuosiuose;

1.4. koordinuoti Savivaldybės posėdžių salių užimtumą.

2. Skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius;

2.2. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjams, Savivaldybės kontrolieriui, Lietuvos Vyriausybės atstovui Telšių apskrityje (tik Savivaldybės tarybos) pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą;

2.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2.4. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rengia Savivaldybės tarybos darbotvarkių projektus, juos paskelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

2.5. surašo Savivaldybės tarybos, komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžių protokolus ir pateikia vykdytojams protokolų išrašus;

2.6. registruoja, perkelia ir publikuoja reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (POVAS, CAA, CUA), Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), Teisės aktų registrą (TAR), kompiuterinę dokumentų valdymo ir apskaitos programą (KONTORA);

2.7. tvarko Administracijos padalinių pateiktus tarybos posėdžiams dokumentus, tikrina, ar laikomasi Savivaldybės institucijų teisės aktais patvirtintų Savivaldybėje teikiamų (priimtų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo reikalavimų;

2.8. kaupia iš Savivaldybės administracijos padalinių surinktą informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymą, parengia suvestinę ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;

2.9. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais;

2.10. parengia oficialius informacinius pranešimus apie Savivaldybės tarybos priimtus norminius aktus ir juos skelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

2.11. teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose svarstomus klausimus Savivaldybės interneto svetainėje;

2.12. kontroliuoja Savivaldybės administracijos, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedybos, apskaitos, atskaitomybės, finansinių bei techninių dokumentų, sandorių valstybinės kalbos taisyklingumą, atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

2.13. redaguoja ir teikia pagalbą, tvarkant Savivaldybės interneto svetainę;

2.14. informuoja visuomenę per spaudą, televiziją, interneto svetainę ar kitas priemones apie Savivaldybės veiklą, formuoja apie Savivaldybę palankią viešąją nuomonę bei reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją ir paskelbia oficialią Savivaldybės poziciją dėl paskelbtų tikrovės neatitinkančių faktų;

2.15. organizuoja interesantų, delegacijų, svečių priėmimus pas Savivaldybės merą ir jo pavaduotoją, Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją, vykdo išankstinę interesantų registraciją ir koordinuoja norinčiųjų patekti srautus;

2.16. parengia, registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo vardu gautus ar pasirašytus dokumentus, išsiunčia ar perduoda paskirtiems vykdytojams, kontroliuoja dokumentų vykdymą;

2.17. skelbia Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;

2.18. vykdo kitas Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas;

2.19. tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui numatytas formuoti archyvines bylas.

SKYRIAUS TEISĖS

3. Skyrius turi teisę:

3.1. gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, Savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų bei kitų žinybų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

3.2. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

3.3. atstovauti Savivaldybei, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

3.4. tarnybiniais tikslais naudotis Savivaldybėje esančiomis priemonėmis: telefonu, faksu, autotransportu ir kitomis techninėmis priemonėmis ir reikalauti kitų darbui reikalingų priemonių;

3.5. kelti kvalifikaciją Savivaldybės lėšomis;

3.6. nevykdyti įstatymams prieštaraujančių pavedimų, apie tai pranešant tiesioginiam vadovui.

___________________

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Jovita Šumskienė Rodyti 405 8 650 35457
(8 448) 731 60
Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis Rodyti 407 (8 448) 731 49
Specialistė Judita Kaveckienė Rodyti 210 8 698 49976
(8 448) 73154
Specialistė Ina Petrauskienė Rodyti 403 8 699 15684
(8 448) 731 60
Specialistė Martyna Piekuvienė Rodyti 311 8 699 63435
(8 448) 731 34
Specialistė Gabrielė Rachimova 404 (8 448) 731 60
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS