Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-07-23
10:06:08
SP-57 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą. 62_24.-del-leidimo-isnuom...
2020-07-23
10:05:15
SP-56 Dėl Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos valdomo turto perdavimo savivaldybės administracijai. 62_23.-del-ryto-mokyklos-...
2020-07-23
10:04:29
SP-55 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo. 62_22.-del-valst.-turto-n...
62_22.-del-valst.-turto-n...
62_22.-del-valst.-turto-n...
2020-07-23
10:03:24
SP-54 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo. 62_21.-del-viet.-reiksm.-...
62_21.-del-viet.-reiksm.-...
62_21.-del-viet.-reiksm.-...
2020-07-23
10:02:26
SP-53 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai bei turto perėmimo valdyti patikėjimo teise. 62_20.-del-sutik.-perimti...
2020-07-23
10:01:40
SP-52 Dėl Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. 62_19.-del-zeldynu-ir-zel...
2020-07-23
10:00:46
SP-51 Dėl pritarimo Plungės specialiojo ugdymo centro planuojamam įgyvendinti projektui „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ ir lėšų skyrimo. 62_18.-del-prit.-proj.-pa...
2020-07-23
09:58:48
SP-50 Dėl Plungės lopšelio – darželio „Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo. 62_17.-del-pl.-l.d.-vytur...
2020-07-23
09:58:04
SP-49 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2020–2021 mokslo metais nustatymo. 62_16.-del-priesmok.-ugd....
2020-07-23
09:56:22
SP-48 Dėl 2020-2021 mokslo metų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas programas Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo. 62_15.-del-2020-2021-m.m....
62_15.-del-2020-2021-m.m....
2020-07-23
09:55:27
SP-47 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, meno mokyklų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. 62_14.-del-bendr.-ugd.-mo...
2020-07-23
09:54:43
SP-46 Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2020-2021 mokslo metams patvirtinimo. 62_13.-del-pl.-r.-sav.-sv...
62_13.-del-pl.-r.-sav.-sv...
62_13.-del-pl.-r.-sav.-sv...
62_13.-del-pl.-r.-sav.-sv...
2020-07-23
09:53:34
SP-45 Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 62_12.-del-sporto-pletros...
2020-07-23
09:50:29
SP-44 Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Plungės rajoną reprezentuojančioms sporto komandoms remti tvarkos aprašo patvirtinimo. 62_11.-del-biudz.-lesu-sk...
2020-07-23
09:48:47
SP-43 Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos planuojamam įgyvendinti projektui „Pažangos skatinimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ ir lėšų skyrimo. 62_10.-del-prit.-proj.-pa...
2020-07-23
09:46:59
SP-42 Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos planuojamam įgyvendinti projektui „Kūrybinių raiškų plėtra bei kultūrinio švietimo stiprinimas Plungėje (LT) ir Bjerkreime (NO)“ ir lėšų skyrimo. 62_09.-del-prit.-sav.-pro...
2020-07-23
09:45:49
SP-41 Dėl Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių 2020 – 2022 metų bei Plungės rajono savivaldybės kultūros centrų ir jų skyrių 2020 – 2021 metų pertvarkų priemonių planų patvirtinimo. 62_08.-del-kulturos-centr...
62_08.-del-kulturos-centr...
62_08.-del-kulturos-centr...
2020-07-23
09:44:11
SP-40 Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 62_06.-2019-m.-kfa-aiskin...
62_06.-2019-m.-kfa-aiskin...
62_06.-2019-m.-kfar-pried...
62_06.-2019-m.-kfar-pried...
62_06.-del-plunges-rajono...
2020-07-23
09:42:24
SP-39 Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 62_05.-2019-metu-biudzeto...
62_05.-del-sav.-2019-m.-b...
62_05.-del-sav.-biudz.-vy...
62_05.-del-sav.-biudz.-vy...
2020-02-13
10:01:33
SP-38 Dėl tarybos narių delegavimo į Kandidatų į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos komisiją. 62_39.-del-tarybos-nariu-...
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS