Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
 

 

Sporto taryba

 SUDARYTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-154

PAKEISTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-227

PAKEISTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-287

  1. Algirdas Pečiulis, Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininkas);
  2. Romas Remėza, Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininko pavaduotojas);
  3. Julija Čiuželienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė;
  4. Dovilė Pečiulienė, Plungės rajono kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio pirmininkė;
  5. Darius Preibys, Plungės rajono savivaldybės administracijos Nausodžio seniūnas;
  6. Saulius Stankus, motokroso klubo „Žemaitija“ pirmininkas;
  7. Algirdas Šimkevičius, VšĮ sporto klubo „Plungės olimpiečiai“ direktorius;
  8. Juozas Šlepetis, Savivaldybės tarybos narys;
  9. Arvydas Vaitkus, Plungės baidarių ir kanojų klubo pirmininkas.

____________________________________  


PATVIRTINTA
                                                                      Plungės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T1-145

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I .  BENDROJI DALIS

       1. Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba (toliau – taryba) yra kolegiali visuomeninė institucija, sudaryta iš Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos  ir visuomeninių sporto organizacijų atstovų, sporto specialistų, rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir spręsti. Taryba nėra juridinis asmuo.

       2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais,  kitais teisiniais aktais ir šiais veiklos Nuostatais.

II .  TARYBOS UŽDAVINIAI

       3. Svarstyti Plungės rajono savivaldybės strateginius kūno kultūros ir sporto plėtros  klausimus, talkinti Plungės rajono savivaldybės administracijai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą.  

       4. Telkti rajono sporto organizacijų pastangas didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerinti sporto veiklos įvaizdį rajone ir Lietuvoje.

       5.  Teikti  pasiūlymus dėl sporto plėtros rajone ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams,  kitoms institucijoms.

       6. Svarstyti Sporto plėtros programos projektų paraiškas ir teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo projektams įgyvendinti.

III.   TARYBOS TEISĖS

       7. Gauti iš sporto organizacijų, valstybės ir savivaldos institucijų reikiamą informaciją ir dokumentus kūno kultūros ir sporto klausimais.

       8. Nagrinėti kūno kultūros ir sporto plėtros programas bei kitus pagrindinius dokumentus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai.

       9. Sudaryti bendras sporto, savivaldos ir valstybės  institucijų darbuotojų darbo grupes atitinkamiems dokumentams rengti.

       10. Taryboje priimtus nutarimus rekomenduoti vykdyti visuomeninėms organizacijoms bei savivaldybės įstaigoms, įgyvendinančioms kūno kultūros ir sporto programas.

IV.   TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

       11. Tarybos sudėtį, jos Veiklos nuostatus, Tarybos pirmininką ir pavaduotoją tvirtina  Plungės rajono savivaldybės taryba.

       12. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, 3 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių sportui, deleguoti atstovai (nevyriausybinių organizatorių atstovai negali būti Savivaldybės tarybos nariai), 1 Plungės rajono kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio pirmininkas,  1 Plungės rajono seniūnijos seniūnas (seniūnų susirinkimo deleguotas), 1 Plungės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus atstovas.

       13. Tarybos darbas planuojamas ketvirčiui ir metams. Metinis darbo planas svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.

       14. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja pirmininkas arba jo pavedimu - pavaduotojas. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių (5).

       15. Svarstomais klausimais taryba priima nutarimus. Nutarimai priimami tarybos narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. 

       16. Tarybos narių sutarimu vietoje nutarimų gali būti rašomos protokolinės nutartys.

       17. Taryba gali rinktis į neeilinius posėdžius. Neeilinio posėdžio iniciatorius gali būti tarybos pirmininkas arba daugiau kaip pusė tarybos narių.

       18. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės ir sporto organizacijų darbuotojai, kuriems gali būti suteikta galimybė pasisakyti ar paklausti.

       19. Taryba kartą per metus iki kovo 1 dienos privalo teikti ataskaitą Savivaldybės tarybai.

V.   TARYBOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

       20. Taryboje nagrinėjamų klausimų rengėjai tarybos sekretoriui pateikia nutarimų projektus su vizomis, aiškinamuosius raštus, kviečiamų asmenų sąrašus ir nurodo pranešėjų pavardes bei pareigas.

       21. Tarybos nutarimų projektus vizuoja tarybos pirmininkas, prireikus gali vizuoti juristas ar Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

       22. Tarybos nutarimus pasirašo tarybos pirmininkas ir tarybos sekretorius.

       23. Tarybos nutarimai gali būti skelbiami vietinėje spaudoje. 

       24. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą rašo tarybos sekretorius, kurį skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Sekretorius nėra tarybos narys.

       25. Tarybos sekretorius:

       25.1. rengia posėdžio darbotvarkės projektą, sudaro kviečiamų į posėdį asmenų sąrašą ir, suderinęs su tarybos pirmininku, informuoja posėdžio dalyvius bei  prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia tarybos nariams medžiagą posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais;

       25.2. atsako už dokumentų, susijusių su tarybos veikla, saugojimą.

____________________________________      

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-10 14:04:32
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS