PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Sporto taryba

   SUDARYTA
  Plungės rajono savivaldybės tarybos
  2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-154

  PAKEISTA
  Plungės rajono savivaldybės tarybos
  2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-227

  PAKEISTA
  Plungės rajono savivaldybės tarybos
  2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-287

  1. Algirdas Pečiulis, Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininkas);
  2. Romas Remėza, Savivaldybės tarybos narys (tarybos pirmininko pavaduotojas);
  3. Julija Čiuželienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė;
  4. Dovilė Pečiulienė, Plungės rajono kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio pirmininkė;
  5. Darius Preibys, Plungės rajono savivaldybės administracijos Nausodžio seniūnas;
  6. Saulius Stankus, motokroso klubo „Žemaitija“ pirmininkas;
  7. Algirdas Šimkevičius, VšĮ sporto klubo „Plungės olimpiečiai“ direktorius;
  8. Juozas Šlepetis, Savivaldybės tarybos narys;
  9. Arvydas Vaitkus, Plungės baidarių ir kanojų klubo pirmininkas.

  ____________________________________  


  PATVIRTINTA
                                                                        Plungės rajono savivaldybės tarybos
  2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T1-145

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

  I .  BENDROJI DALIS

         1. Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba (toliau – taryba) yra kolegiali visuomeninė institucija, sudaryta iš Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos  ir visuomeninių sporto organizacijų atstovų, sporto specialistų, rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir spręsti. Taryba nėra juridinis asmuo.

         2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais,  kitais teisiniais aktais ir šiais veiklos Nuostatais.

  II .  TARYBOS UŽDAVINIAI

         3. Svarstyti Plungės rajono savivaldybės strateginius kūno kultūros ir sporto plėtros  klausimus, talkinti Plungės rajono savivaldybės administracijai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą.  

         4. Telkti rajono sporto organizacijų pastangas didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerinti sporto veiklos įvaizdį rajone ir Lietuvoje.

         5.  Teikti  pasiūlymus dėl sporto plėtros rajone ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams,  kitoms institucijoms.

         6. Svarstyti Sporto plėtros programos projektų paraiškas ir teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo projektams įgyvendinti.

  III.   TARYBOS TEISĖS

         7. Gauti iš sporto organizacijų, valstybės ir savivaldos institucijų reikiamą informaciją ir dokumentus kūno kultūros ir sporto klausimais.

         8. Nagrinėti kūno kultūros ir sporto plėtros programas bei kitus pagrindinius dokumentus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai.

         9. Sudaryti bendras sporto, savivaldos ir valstybės  institucijų darbuotojų darbo grupes atitinkamiems dokumentams rengti.

         10. Taryboje priimtus nutarimus rekomenduoti vykdyti visuomeninėms organizacijoms bei savivaldybės įstaigoms, įgyvendinančioms kūno kultūros ir sporto programas.

  IV.   TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

         11. Tarybos sudėtį, jos Veiklos nuostatus, Tarybos pirmininką ir pavaduotoją tvirtina  Plungės rajono savivaldybės taryba.

         12. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, 3 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių sportui, deleguoti atstovai (nevyriausybinių organizatorių atstovai negali būti Savivaldybės tarybos nariai), 1 Plungės rajono kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio pirmininkas,  1 Plungės rajono seniūnijos seniūnas (seniūnų susirinkimo deleguotas), 1 Plungės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus atstovas.

         13. Tarybos darbas planuojamas ketvirčiui ir metams. Metinis darbo planas svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.

         14. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja pirmininkas arba jo pavedimu - pavaduotojas. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių (5).

         15. Svarstomais klausimais taryba priima nutarimus. Nutarimai priimami tarybos narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. 

         16. Tarybos narių sutarimu vietoje nutarimų gali būti rašomos protokolinės nutartys.

         17. Taryba gali rinktis į neeilinius posėdžius. Neeilinio posėdžio iniciatorius gali būti tarybos pirmininkas arba daugiau kaip pusė tarybos narių.

         18. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės ir sporto organizacijų darbuotojai, kuriems gali būti suteikta galimybė pasisakyti ar paklausti.

         19. Taryba kartą per metus iki kovo 1 dienos privalo teikti ataskaitą Savivaldybės tarybai.

  V.   TARYBOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

         20. Taryboje nagrinėjamų klausimų rengėjai tarybos sekretoriui pateikia nutarimų projektus su vizomis, aiškinamuosius raštus, kviečiamų asmenų sąrašus ir nurodo pranešėjų pavardes bei pareigas.

         21. Tarybos nutarimų projektus vizuoja tarybos pirmininkas, prireikus gali vizuoti juristas ar Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

         22. Tarybos nutarimus pasirašo tarybos pirmininkas ir tarybos sekretorius.

         23. Tarybos nutarimai gali būti skelbiami vietinėje spaudoje. 

         24. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą rašo tarybos sekretorius, kurį skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Sekretorius nėra tarybos narys.

         25. Tarybos sekretorius:

         25.1. rengia posėdžio darbotvarkės projektą, sudaro kviečiamų į posėdį asmenų sąrašą ir, suderinęs su tarybos pirmininku, informuoja posėdžio dalyvius bei  prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia tarybos nariams medžiagą posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais;

         25.2. atsako už dokumentų, susijusių su tarybos veikla, saugojimą.

  ____________________________________      

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-10 14:04:32

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt