Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Darbuotojų informacija
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 71608
El. paštas investicijos@plunge.lt

_____________________________

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1. kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą bei koordinuoti Savivaldybės strateginių planų rengimo procesą;

2. analizuoti Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą ir teikti išvadas bei konkrečius pasiūlymus vadovams;

3. skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių programų, valstybės bei privačias  lėšas;

4. koordinuoti investicinių projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą Savivaldybės  struktūriniuose padaliniuose;

5. plėtoti savivaldybės ryšius su užsieniu, rajono plėtros, investicijų ir kitais klausimais.

 

Skyrius vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir kasmetinę strateginių planų priežiūrą (organizuoja Strateginio plėtros plano priežiūrą ir atnaujinimą bei Strateginio veiklos plano rengimą ir ataskaitų teikimą Savivaldybės tarybai);

2. koordinuoja Savivaldybės strateginių planų ir programų rengimą ir įgyvendinimą;

3. dalyvauja regioninių, nacionalinių plėtros planų, strategijų kūrime, atnaujinime ir įgyvendinime;

4. atstovauja Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Telšių regiono plėtros planus;

5. koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių fondų ir programų, valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių;

6. koordinuoja Savivaldybės projektų įgyvendinimą, gavus paramą;

7. analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu, bei teikia išvadas ir pasiūlymus vadovams;

8. ieško, sistemina ir apibendrina informaciją apie viešųjų investicijų poreikius rajone, organizuoja investicinių šaltinių paiešką;

9. inicijuoja vadovų ir įvairių sričių specialistų susitikimus investicijų poreikio aptarimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

10. teikia informaciją Savivaldybės vadovams, Administracijai, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems finansavimo šaltinio reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams apie įvairias Europos Sąjungos, tarptautines, nacionalines Lietuvos Respublikos institucijų ir kitų fondų inicijuojamas paramos programas;

11. bendradarbiauja su verslo subjektus konsultuojančiomis ir skatinančiomis institucijomis ir verslą vienijančiomis organizacijomis verslo sąlygų gerinimo rajone klausimais;

12. bendradarbiauja su vietos veiklos grupe (-ėmis), siekiant suderinti Savivaldybės ir vietos bendruomenių rengiamus ir įgyvendinamus projektus;

13. koordinuoja Savivaldybės interneto svetainės  duomenų bazę apie Savivaldybėje rengiamus ir įgyvendinamus projektus bei teikia Strateginių planų parengimo ir įgyvendinimo informaciją;

14. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonių atstovais skyriaus kompetencijos klausimais;

15. plėtoja savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, siekia naujų, abipusiai naudingų ryšių;

16. konsultuoja Savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių darbuotojus bei nevyriausybinių organizacijų atstovus ir organizuoja jų mokymus strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros klausimais;

17. koordinuoja iš užsienio valstybių į savivaldybę atvykstančių oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;

18. skyriaus kompetencijos klausimais rengia Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

19. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero potvarkius ir pavedimus.

 

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Žaneta Vaitkuvienė Rodyti 316 8 640 53633
(8 448) 731 45
Vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė Rodyti 325 8 655 01381
(8 448) 731 59
Vyriausioji specialistė Audronė Aužbikavičiūtė Rodyti 321 8 640 53634
(8 448) 731 45
Vyriausioji specialistė Simona Derkintė Rodyti 317 (8 448) 731 45
Vyriausioji specialistė Eglė Makarevičienė Rodyti 317 (8 448) 731 45
Vyriausioji specialistė Toma Rupeikė 317 (8 448) 731 45
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS