PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2019 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Darbo birža


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Darbuotojų informacija
  Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Faks. (8 448) 71608
  El. paštas investicijos@plunge.lt

  _____________________________

   

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  1. kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą bei koordinuoti Savivaldybės strateginių planų rengimo procesą;

  2. analizuoti Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą ir teikti išvadas bei konkrečius pasiūlymus vadovams;

  3. skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių programų, valstybės bei privačias  lėšas;

  4. koordinuoti investicinių projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą Savivaldybės  struktūriniuose padaliniuose;

  5. plėtoti savivaldybės ryšius su užsieniu, rajono plėtros, investicijų ir kitais klausimais.

   

  Skyrius vykdo šias funkcijas:

  1. koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir kasmetinę strateginių planų priežiūrą (organizuoja Strateginio plėtros plano priežiūrą ir atnaujinimą bei Strateginio veiklos plano rengimą ir ataskaitų teikimą Savivaldybės tarybai);

  2. koordinuoja Savivaldybės strateginių planų ir programų rengimą ir įgyvendinimą;

  3. dalyvauja regioninių, nacionalinių plėtros planų, strategijų kūrime, atnaujinime ir įgyvendinime;

  4. atstovauja Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Telšių regiono plėtros planus;

  5. koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių fondų ir programų, valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių;

  6. koordinuoja Savivaldybės projektų įgyvendinimą, gavus paramą;

  7. analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu, bei teikia išvadas ir pasiūlymus vadovams;

  8. ieško, sistemina ir apibendrina informaciją apie viešųjų investicijų poreikius rajone, organizuoja investicinių šaltinių paiešką;

  9. inicijuoja vadovų ir įvairių sričių specialistų susitikimus investicijų poreikio aptarimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

  10. teikia informaciją Savivaldybės vadovams, Administracijai, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems finansavimo šaltinio reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams apie įvairias Europos Sąjungos, tarptautines, nacionalines Lietuvos Respublikos institucijų ir kitų fondų inicijuojamas paramos programas;

  11. bendradarbiauja su verslo subjektus konsultuojančiomis ir skatinančiomis institucijomis ir verslą vienijančiomis organizacijomis verslo sąlygų gerinimo rajone klausimais;

  12. bendradarbiauja su vietos veiklos grupe (-ėmis), siekiant suderinti Savivaldybės ir vietos bendruomenių rengiamus ir įgyvendinamus projektus;

  13. koordinuoja Savivaldybės interneto svetainės  duomenų bazę apie Savivaldybėje rengiamus ir įgyvendinamus projektus bei teikia Strateginių planų parengimo ir įgyvendinimo informaciją;

  14. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonių atstovais skyriaus kompetencijos klausimais;

  15. plėtoja savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, siekia naujų, abipusiai naudingų ryšių;

  16. konsultuoja Savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių darbuotojus bei nevyriausybinių organizacijų atstovus ir organizuoja jų mokymus strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros klausimais;

  17. koordinuoja iš užsienio valstybių į savivaldybę atvykstančių oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;

  18. skyriaus kompetencijos klausimais rengia Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  19. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero potvarkius ir pavedimus.

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Žaneta Piepalienė 316 8 640 53633
  (8 448) 731 45
  Vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė 325 8 655 01381
  (8 448) 731 59
  Vyriausioji specialistė Audronė Aužbikavičiūtė 321 8 640 53634
  (8 448) 731 45
  Vyriausioji specialistė Simona Bertašiūtė 317 (8 448) 731 45
  Vyriausioji specialistė Ingrida Stanienė 326 (8 448) 731 45
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt