Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
 

 

Švietimo taryba

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-156

PAKEISTA
Plungės rajono savivaldybės  tarybos
2016 m. spalio 27 d.  sprendimu Nr.  T1-271

 • Vida Turskytė, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos direktorė (tarybos pirmininkė);
 • Algimantas Budrys, Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius;
 • Petras Gotautas, Plungės "Ryto" pagrindinės mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;
 • Stanislovas Ivanauskas, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktorius;
 • Ingrida Juškaitė, Klaipėdos apskrities VPK Plungės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkė;
 • Stanislava Kajutienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Plungės susivienijimo pirmininkė;
 • Arvydas Liutika, Kulių gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;
 • Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;
 • Ernestas Pocius, Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinys;
 • Vilma Ruginytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Saulius Sidabras, Platelių gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;
 • Modestas Šaltupis, Plungės Senamiesčio mokyklos 10 klasės mokinys;
 • Virginijus Valančius, Platelių meno mokyklos direktorius.

_______________________________

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-59

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Plungės rajono savivaldybės Švietimo taryba (toliau - taryba) yra rajono švietimo savivaldos institucija.
2. Taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
3. Taryba bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės  administracijos darbuotojais, visuomeninėmis organizacijomis ir savivaldos institucijomis.
4. Tarybos pasiūlymai ir nutarimai yra rekomenduojamojo pobūdžio.
5. Tarybos nuostatus bei tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.
6. Nuostatų keitimą, papildymą inicijuoja Plungės rajono savivaldybės Švietimo taryba, Savivaldybės taryba, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, rajono ugdymo įstaigų bendruomenė, socialiniai partneriai.
7. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas privalo, o skyriaus darbuotojai gali dalyvauti tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

II SKYRIUS
TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. skatina savivaldybės visuomenę dalyvauti, formuojant savivaldybės švietimo politiką;
8.2. analizuoja savivaldybės bendrosios švietimo politikos vykdymą ir daro jai įtaką;
8.3. teikia pasiūlymus įtraukti į Savivaldybės strateginį plėtros planą;
8.4. telkia švietimo bendruomenę Savivaldybės strateginiam plėtros planui vykdyti;
8.5. inicijuoja ir svarsto valstybines, rajono švietimo plėtros bei tikslines programas, jų atitiktį vietos bendruomenės švietimo poreikiams ir teikia siūlymus dėl jų vykdymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui bei Savivaldybės tarybai;
8.6. analizuoja norminius, švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus ir atitinkamoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar patikslinimo;
8.7. teikia siūlymus dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
8.8. informuoja rajono ugdymo įstaigas apie tarybos svarstytus klausimus ir priimtus nutarimus.
9. Taryba turi teisę:
9.1. gauti reikiamą informaciją iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, ugdymo įstaigų ir kitų švietimo institucijų;
9.2. kviesti į tarybos posėdžius Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus, švietimo įstaigų vadovus, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narius;
9.3. teikti siūlymus įvairiais švietimo klausimais Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Savivaldybės tarybai, Švietimo ir mokslo ministerijai.

III SKYRIUS
TARYBOS SUDARYMAS, STRUKTŪRA IR VEIKLOS REGLAMENTAS

10. Taryba atstovauja mokiniams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams, švietimo paslaugų teikėjams ir (ar) jų asociacijoms.
11. Taryba sudaroma Savivaldybės  tarybos sprendimu iš 13 narių: 2 – bendrojo  lavinimo  mokyklų 10-12 (2-4 gimn.) klasių mokiniai, 4 - rajono švietimo įstaigų vadovai, 3 - mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 1 - Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojas, 2 - socialinių partnerių atstovai ir 1 - Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys.
12. Taryba sudaroma Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai.  
13. Nustatoma  tokia tarybos formavimo procedūra:
13.1. Jaunimo reikalų taryba iš mokyklų mokinių savivaldos institucijų pasiūlytų kandidatų į Švietimo tarybą išrenka 2 atstovus;
13.2. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovą į tarybą paskiria šio skyriaus vedėjas;
13.3. 3 tėvus (globėjus, rūpintojus), švietimo įstaigų atstovus į tarybą išrenka rajono švietimo įstaigų tarybų deleguotų asmenų susirinkimas;
13.4. Švietimo įstaigos į tarybą deleguoja:
13.4.1. ikimokyklinio  ugdymo  įstaigos, pradinės  mokyklos –  1 atstovą;
13.4.2. pagrindinės mokyklos – 1 atstovą;
13.4.3. vidurinės mokyklos, gimnazijos – 1 atstovą;
13.4.4. neformaliojo švietimo įstaigos – 1 atstovą;
13.4.5. socialiniams  partneriams atstovaujančių institucijų vadovai bendru susitarimu į tarybą deleguoja 2 atstovus.
14. Tarybos narys, dėl tam tikrų priežasčių negalintis atlikti savo pareigų, pakeičiamas  kitu  jį delegavusios institucijos atstovu.
15. Praėjus ne daugiau kaip mėnesiui po šių Nuostatų patvirtinimo arba naujos tarybos išrinkimo,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  sušaukia pirmą posėdį ir jam vadovauja.
16. Pirmajame posėdyje išrenkamas tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas
17. Tarybos veiklą organizuoja pirmininkas, jo pavaduotojas.
18. Tarybos pirmininkas (pavaduotojas):
18.1. organizuoja tarybos veiklos plano rengimą;
18.2. inicijuoja tarybos posėdžių organizavimo ir darbo tvarkos parengimą;
18.3. šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
18.4. kartu su sekretoriumi rengia posėdžių darbotvarkių projektus;
18.5. atstovauja tarybai.
19. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo - tarybos sekretorius:
19.1. protokoluoja tarybos posėdžius;
19.2. informuoja tarybos narius apie šaukiamų posėdžių datą ir laiką bei  jų darbotvarkių projektus;
19.3. priima iš tarybos narių raštiškus  pareiškimus, prašymus, siūlymus, pageidavimus ir perduoda juos suinteresuotiems asmenims;
19.4. tvarko tarybos dokumentaciją;
19.5. išplatina informaciją rajono bendruomenei apie tarybos priimtus nutarimus.
20. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
21. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 jos narių.
22. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai protokoluojami, juos pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
23. Tarybos veikla planuojama, dėl planavimo formų susitaria tarybos nariai.
24. Švietimo tarybos dokumentacija saugoma Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.
25. Švietimo taryba už savo veiklą kartą per metus atsiskaito Savivaldybės tarybai.


_______________________________

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-11 10:49:22
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS